Ogrodzenia plastikowe gdzie skorzystasz.

ogrodzenia plastikowe Dlaczego warto używać ogrodzeń plastikowych zamiast drewnianych do nowej instalacji ogrodzeniowej? ogrodzenia plastikowe Ogrodzenia plastikowe, czasami nazywane ogrodzeniami winylowymi, plastikowymi lub PCV, to bardzo popularny materiał ogrodzeniowy stosowany zarówno …

Ogrodzenia farmerskie z plastiku.

ogrodzenia farmerskie Wybór pomiędzy ogrodzeniami rolniczymi dla zwierząt gospodarskich ogrodzenia farmerskie Kiedy szukasz kupić ogrodzenia gospodarstwa dla zwierząt gospodarskich, przekonasz się, że istnieje szeroki wybór dostępnych. Zazwyczaj ogrodzenia rolnicze składają się …

Archiwizacja danych nieodzowna część dla jednostek administracyjnych.

archiwizacja danych Kopia zapasowa danych, przywracanie danych i odzyskiwanie danych po awarii – co musisz wiedzieć archiwizacja danych Tworzenie kopii zapasowych danych jest czynnością polegającą na tworzeniu kopii zapasowych ważnych danych, …

Rodzina, kultura, partycypacja.

1. Co to jest PARTYCYPACJA MISTYCZNA?

Rzeczywistość, w której poruszają się ludzie pierwotni jest sama w sobie mistyczna – wszystko, co istnieje ma właściwości mistyczne, mniejszą wagę przywiązuje się do podziału na przyrodę ożywioną i nieożywioną np. w społeczeństwach typu totemicznego każde zwierzę, roślina, obiekt itp. są częścią totemu, klasy czy podklasy; przypisywane im są więc odpowiednie funkcje, właściwości i relacje z innymi członkami totemu – Czirokezi wierzą, że ryby żyją w społeczeństwie zorganizowanym jak ludzie (w wioskach, poruszają się drogami, posługują się rozumem). Choroby są według nich biorą się z mistycznych działań zwierząt rozgniewanych na myśliwych.

Przedmioty wytwarzane przez człowieka również posiadają właściwości mistyczne i stają się dobroczynne lub niebezpieczne. Tak jak znane istoty żywe zdolne są do czynności odpowiadającej ich kształtom (np. ptak ma skrzydła, wię lata), podobnie przedmioty wykonują czynności zgodne z kształtem jaki im nadano. Stąd najmniejszy choćby szczegół kształtu ma swoją wagę, może być istotny (dlatego przedmioty z pokolenia na pokolenie wyglądają identycznie) – kształt daje moc i ogranicza naturę, zmiana kształtu może rozpętać wrogie siły.

W społeczeństwach pierwotnych i w niektórych bardziej zaawansowanych w rozwoju, ale zachowujących umysłowość ludzi pierwotnych, przedmioty plastycznie odwzorowujące istoty żywe uważane są za rzeczywiste np. De Groot przytacza opowieści całkiem dla nas nieprawdopodobne, ale dla Chińczyków naturalne- o wdowie zachodzącej w ciążę z posągiem męża, portretach, które ożywają, drewnianym psie, który zaczyna biegać

Nazwa i imię

Traktowanie imion jako świętość, odrębną część swojej osoby. W Afryce Zachodniej można więc zranić człowieka za pośrednictwem jego imienia. Właściwości mistyczne imion są nieoddzielne od mistycznych właściwości istot- nazwa wyraża i urzeczywistnia pokrewieństwo z grupą totemiczną, z przodkiem, aniołem stróżem

Rola cienia– człowiek który utraci cień staje się nieodwracalnie skompromitowany, co dosięgnie cień, dosięgnie też jego, wejście na czyjś cień śmiertelna zniewagą

Sen – pierwotni widzą w nim aktualne postrzeżenia, przepowiednię na przyszłość, nawiązanie porozumienia z duchami, duszami i bóstwami, sposób na wejście w kontakt z osobistym aniołem stróżem; całkowita ufność w sen; uprzywilejowana forma postrzegania, forma najbliższego i najpełniejszego kontaktu z duchami

Ludzie pierwotni nie mają potrzeby uciekania się do doświadczenia, by potwierdzić właściwości mistyczne osób i przedmiotów. Stosują bez właściwego rozeznania zasadę przyczynowości i mylą skutek z przyczyną; dla wielu nie istnieje przypadek, ani związek przyczynowy

PRAWO PARTYCYPACJ

PRAWO PARTYCYPACJI – właściwa umysłowości “prymitywnej” zasada, która zawiaduje związkiem i prezwiązkiem zachodzącymi między tymi wyobrażeniam. Umysłowość pierwotnych: prelogiczna – posłuszna prawu partycypacji, rozpatrywana w aspekcie jej związków mistyczna – bardziej szczegółowo rozpatrywana treść wyobrażeń

PARTYCYPACJA MISTYCZNA

PARTYCYPACJA MISTYCZNA – postrzeganie rzeczywistości poprzez mistyczne wyobrażenia zbiorowości (inny sposób postrzegania świata, nie dostrzeganie zjawisk oczywistych dla innych kultur, zarazem widząc to, czego te inne kultury zobaczyć nie mogą)

2. Koncepcja rodziny u Malinowskiego.

Co kraj rto obycaj a za tym i relacje społecznei rodzinne
Zdjęcie autorstwa Breston Kenya z Pexels

Małżeństwo – kontrakt pozwalający płodzić i wychowywać dzieci, najważniejsza forma uprawiania stosunków seksualnych; dominuje i determinuje wszystkie związki pozamałżeńskie

Formy swobody seksualnej:

Stosunki przedmałżeńskie – raczej plemiona niższe nie tolerują stos. przedmałżeńskich; w śród kultur wyższych jest to dość zróżnicowane; w żadnym wypadku nie jest uważana za zaprzeczenie lub substytut małżeństwa – wstęp i przygotowanie do małżeństwa

Swoboda stosunków seksualnych nie rozciąga się na swobodę prokreacji. Nawet tam, gdzie wymagana i przestrzegana jest czystość, dopuszczane są stosunki przedmałżeńskie, ciąża jest hańbą. Na Tahiti i Markizach powszechna rozwiązłość, lecz dzieci z takich związków zabijane, chyba, że adoptowało je małżeństwo. Dzieci nie powinny być rodzone poza społecznie aprobowanymi układami małżeńskimi. Każde dziecko powinno mieć ojca, a matka męża

Osłabienie więzów małżeńskich – cudzołóstwo z reguły uważane za ciężkie przestępstwo; żona podlega o wiele bardziej surowej karze niż niewierny mąż, a różnica jeszcze się pogłębia w zależności od okoliczności zdrady, statusu tego trzeciego, gniewu męża i jego przywiązania do żony; czasem monopol na stosunki seksualne jest łamany za zgodą obojga partnerów i sankcja prawa, zwyczajów i moralności plemiennej – średniowieczna Europa ius primae noctis; przesądny strach przed defloracją; czasowa prostytucja o charakterze religijnym, stosunek seksualny jako rytuał pokwitania; użyczanie żony jako forma gościnności – potwierdzenie władzy męża nad żoną; często użycza siostrę, córkę lub niewolnicę zamiast żony; gościnność seksualna w nadziei na rewanż – wymiany żon, często w czasie świąt- ogólna orgiastyczna rozpusta; Eskimosi z Repulse Bay – jeśli mężczyzna udaje się na wyprawę a ma żonę z dzieckiem, wymienia żony z przyjacielem, który pozostaje w obozie (czasami dokonują wymiany na młodszą żonę, aby była sprawniejsza w czasie drogi). W każdym przypadku legalnym ojcem jest mąż matki

Konkubinat – zalegalizowana forma wspólnego zamieszkania; znacznie niższy status kobiety i jej potomstwa; podobne do instytucji dodatkowych żon,

Prostytucja – ważną rolę odgrywa tylko w kulturach wyższych

Ekonomika gospodarstwa domowego i rodziny – podział ról, typowy schemat żona – rodzi, karmi, czuła opieka we wczesnym dzieciństwie, dostarcza opał i wodę, strażniczka domowego ogniska, wytwarza naczynia, w najbardziej prostych społeczeństwach wznosi chatę i opiekuje się urządzeniami obozowymi

mąż – opiekun i obrońca rodziny, prace wymagające większej siły, odwagi, zdecydowania- polowanie, budowanie domu, rzemiosło, przygotowywanie budulca

Małżeństwo PATRYLOKALNE – najpowszechniejsze, młoda para przenosi się do społeczności męża, zamieszkuje w domu ojca lub we własnym należącym do męża

Małżeństwo MATRYLOKALNE – mąż przyłącza się do społeczności żony; może być stałe lub czasowe- wtedy mąż pozostaje na rok czy dwa ze swymi teściami i musi dla nich pracować

Małżeństwo jako kontrakt ekonomiczny – sprawy ekon. są, jak i życie seksualne, środkiem do celu, którym jest wychowanie potomstwa i obopólny wpływ na nie rodziców

Małżeństwo przez kupno – w rzeczywistości nie istnieje; błędnie określano tak sytuacje dawania żonie prezentów ślubnych przez męża – dawanie prezentów jest transakcją wiążącą dwie grupy niż dwie jednostki;

Małżeństwo jako kontrakt prawny – zgoda społeczności na wspólne życie i płodzenie, prawne i rytualne formalności konstytuują akt małżeństwa, zmuszają do podporządkowania się późniejszym następstwom tego związku; system zobowiązań i praw ustanowiony przez tradycję, moralność i obyczaje plemienia

Rozwód – w niektórych plemionach małżeństwo jest nierozerwalne, nawet po śmierci; u innych jest dopuszczalne, ale trudny do zrealizowania, szkody i straty dla obojga partnerów; łatwiejszy, kiedy nie ma dzieci; główne podstawy : cudzołóstwo, mała wydajność w pracy, zły charakter, bezpłodność/impotencja

Status męża i żony – niekiedy obowiązki żony narzucane są jej przez brutalność, siłę fiz. i autorytet męża; czasem mają równy status; w społ. rolniczych – kobiety wyższy status przez prawo macierzyństwa i ważność ekonomiczną pracy kobiety; społ. zbierackie i pasterskie niższy status niż męża; ogólnie małżonkowie wyższy status plemienny niż single

Status dzieci, zasady uznawania – pełny status cywilny tylko z legalnego małżeństwa rodziców; obowiązek opieki nad starymi rodzicami – spłacenie długu; status dziecka określa jego pozycję w stosunku do społ. lokalnej, klanu, grupy egzogenicznej, plemienia

Sposoby zawierania małżeństwa – małżeństwo kuzynów przeciwległych – najbardziej typowy rodzaj zalecanego związku – lewirat i sororat-odziedziczenie żony, zaręczyny dzieci, małżeństwa dzieci, dorosły mężczyzna i przydzielone mu dziecko, inicjatywa partnerów

Religijna i ceremonialna strona małżeństwa – religijny aspekt podobny do prawnego; ceremonia małżeństwa ukazuje i wyraża wszystkie istotne aspekty instytucji małżeństwa i jako taka jest najbardziej owocnym i odkrywczym przedmiotem badań antropologicznych

Symbolika biologiczna – aby związek był owocny – zastosowanie owoców, nasion lub zboża; obsypywanie młodych lub łoże małżeńskie; elementy takie jak małe dziecko towarzyszące pannie młodej, symbole rodzenia i płodności, bezpośrednie zanoszenie modlitw i składanie ofiar; zaradzić niebezpieczeństwom związanym ze stosunkami seksualnymi – niszczenie pewnych przedmiotów w czasie wesela

Przełom – potężne emocje, złe przezucia i nadzieje, strach i oczekiwanie- unikanie pewnych dni, miesięcy, robienie hałasu, aby odgonić demony, palenie ognisk, potrząsanie bronią, kąpiel lub mycie pary młodej pary wodą, krążenie wokół kościoła lub namiotu pana młodego; tabu wstrzemięźliwości seksualnej

Zmiana socjologiczna – zakładanie nowej rodziny, zerwanie z rodzicami, klanem, społ. lokalną; pozorowana walka między panem młodym a rodziną panny młodej

Nowe więzy – złączenie rąk lub palców, wiązanie ubrania, wymiana pierścionków lub łańcuszków, skomplikowane udramatyzowane odgrywanie oddzielenia i związania – naśladowanie przyszłego życia; poprzez działania magiczne wyraża się często ekonomiczny aspekt małżeństwa – zapewnienie pomyślności przyszłej rodzinie

symbolika rozwodu – w wyższych kulturach sprawa religijna, nadzór Kościoła; niższa kultura – łamanie kija, zrywanie liścia, wyrzucanie pewnych przedmiotów; utrzymanie więzi po śmierci – obowiązki wdowy/wdowca, tabu – zakaz stosunków seksualnych, zmiany odzieży, kąpieli, czasem zakaz powtórnego małżeństwa; Indie – instytucja sutte – skazanie wody na śmierć, aby jej duch mógł towarzyszyć mężowi

Społeczne uwarunkowania małżeństwa

Endogamia właściwa – reguła pozwalająca na małżeństwo członków tej samej sekcji, a zabrania małżeństw pomiędzy członkami dwóch różnych (np. społeczeństwo kastowe Indii)

Hipergamia – mężczyzna może poślubić kobietę z niższej kasty, ale kobieta nie może poślubić osoby z niższej kasty-utrata statusu całej rodziny

Endogamia przybliżona – tendencja do małżeństw w ramach tego samego zawodu, klasy, rangi – najczęstsze

Zakaz kazirodztwa

Egzogamia – system, w którym uważa się za spokrewnione większe grupy ludzi i zabrania się im małżeństw; klasyfikacyjny system terminów pokrewieństwa i organizacja klanowa

Formy małżeństwa

Poliandria – kilku mężczyzn związanych prawnie z jedną kobietę; najrzadsza forma poligamii, nie występuje u ludów bardzo pierwotnych; w Tybecie poliandria typu braterskiego – mieszkają razem, dzieci przypisywane są najstarszemu bratu mężowi, czasem jednak matka wyznacza ojca, od którego według niej pochodzi dziecko

Poliginia – kilka żon związanych z jednym mężem (inaczej zwana monogamia wieloraką); często jej przyczyny maja charakter ekonomiczny i polityczny, prestiż społeczny

Monogamia – najważniejsza i dominująca forma małżeństwa, wzór i prototyp małżeństwa

Pokrewieństwo

określony typ więzi osobistych, wyrosłych przede wszystkim z prokreacji i życia rodzinnego

Matrylinia – (prawo macierzyste) określanie pokrewieństwa po linii matki, jej brat to głowa rodziny

Awunkulat – relacja między mężczyzną, a synem jego siostry

Zasada bilateralnego określania pochodzenia- zarówno ze strony matki, jak i ojca

Hipertrofia więzi- pokrewieństwo wykraczające poza granice rodziny, grupy lokalnej, a nawet najszerszych kręgów znajomych; klasyfikacyjny system terminologii pokrewieństwa – używanie słowa ojciec czy syn do dużej ilości osób

Zastępcza lub druga matka – siostra matki

Ojcostwo – aspekt społeczny a nie fizjologiczny; brak ojcostwa grupowego

Zasada unilateralna – pokrewieństwo jest liczone w linii ojca lub matki; zapewnia klanowi warunek nie zakłóconej sprawami seksu kooperacji, co w przypadku rodziny zapewnia zakaz kazirodztwa

Filiacja – przenoszenie statusu, władzy, urzędu i majątku z jednej generacji na drugą

Klan – wyrasta z pokrewieństwa rodzinnego wokół jednego z rodziców przez uznanie znaczenia w procesie prokreacji wyłącznie jednego rodzica, przez nakazy prawnej solidarności tylko z jedna strona krewnych, czemu często towarzyszy fikcja prawna i metafora językowa; największe możliwe rozszerzenie więzi pokrewieństwa tylko w jedną stronę; plemię – system związanych ze sobą klanów;

3. Na czym polegają ”ZŁUDZENIA UNIWERSALIZMU KULTUROWEGO”?

Wraz z ilościa ludzi i grupowaniem sie ludzi w społeczeństweie role imion i udziału człowieka w nich mnieniają sie
Zdjęcie autorstwa Jimmy Chan z Pexels

„Z jednej strony przyswoiliśmy sobie uniwersalizm, który powstrzymuje się od sądów oceniających rozmaite cywilizacje i ogłasza ich fundamentalna równość; z drugiej strony przez to, iż tę równość afirmujemy, afirmujemy zarazem wyłączność i nietolerancję każdej kultury z oddzielna, afirmujemy przeto coś, co w samym akcie tejże afirmacji, jak się chełpimy, właśnie przezwyciężyliśmy.”

Wyróżniającą cechą kultury europejskiej jest jej zdolność do kwestionowania samej siebie, do porzucenia własnej ekskluzywności, jej wolę spoglądania na siebie sama oczami innych. Spoglądanie na własną cywilizację oczyma innych, aby ją atakować, stało się manierą literacką upowszechnioną w piśmiennictwie oświecenia.

Wolno twierdzić, że w tej samej epoce, kiedy Europa, być może głównie dzięki zagrożeniu tureckiemu, doszła do jasnej świadomości własnej identyczności kulturalnej, zakwestionowała ona wyższość swoich własnych wartości i uruchomiła proces nieustającej samokrytyki, który miał stać się źródłem zarówno jej siły, jak rozmaitych słabości i jej podatności na zranienia.

Umiejętność samokwestionowania, umiejętności wyzbycia się pewności siebie, samozadowolenia, leży u źródeł Europy jako siły duchowej. Europejska identyczność kulturalna utwierdza się w odmowie przyjęcia jakiejkolwiek identyfikacji zakończonej, więc w niepewności i niepokoju.

Mamy prawo bronić i głosić idee tolerancji i krytycyzmu, nie wolno nam jednak utrzymywać, że są to idee neutralne, wolne od normatywnych założeń.. Mówiąc “wszystkie kultury są równe” zajmujemy pewne stanowisko, wartościujemy. Taka wypowiedź prowadzi do sprzeczności i popada w antynomię analogiczną do antynomii konsekwentnego sceptycyzmu (antynomia – sprzeczność wewnętrzna; log. rozumowanie (dowód) pozornie poprawne, ale prowadzące do sprzeczności; sprzeczność między dwoma równie uzasadnionymi twierdzeniami). Twierdzenie, że wszystkie kultury są równe, odnosi się zazwyczaj do głównych dziedzin specyficznych, mniej uniwersalnych. Zazwyczaj ma się na myśli sztukę. Uniwersalizm budzi w nas poczucie, że umiemy uczestniczyć w percepcji estetycznej wszystkich kultur- odbierać malarstwo japońskie tak samo dobrze jak dzieła europejskiego baroku, nie uczestnicząc w rytuałach i języku tamtej cywilizacji ani nawet ich nie znając. To samo można zaobserwować w przypadku reguł transcendentalnych – nie możemy odnosić reguł moralnych, intelektualnych czy choćby ponadhistorycznych do wszystkich kultur, bo w każdej z nich ta sama reguła będzie miała inne znaczenie/wartość.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *